Sunt necesare avizele/acordurile de mediu pentru construirea unei case?

????️ Articolul explică când sunt necesare avizele de mediu la construirea unei case.

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții prevede că procedura de autorizare a executării lucrărilor cuprinde mai multe etape, printre care: emiterea punctului de vedere al autorităţii competente pentru protecţia mediului pentru investiţiile care nu se supun procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și emiterea avizelor şi acordurilor, precum şi a actului administrativ al autorităţii pentru protecţia mediului competente privind investiţiile evaluate din punctul de vedere al impactului asupra mediului.

???? Legea ne instituie două ipoteze când sunt necesare avizele de mediu la construirea unei case

 

  1. unele investiții/construcții se supun procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, caz în care autoritatea de mediu va emite fie un acord sau un aviz, fie un act administrativ prin care să constate și să reglementeze modul în care vor fi executate lucrările, pentru ca proiectul și, ulterior, construcția finală să respecte toate obligațiile de mediu;

 

  1. unele investiții/construcții nu se supun procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, fiind exceptate de la obținerea acordurilor/avizelor, caz în care autoritatea de mediu va emite doar un punct de vedere

 

???? Ce categorii de lucrări sunt exceptate?

 

Pentru simplificarea procesului de autorizare a construcțiilor, Legea nr. 50/1991 a fost modificată în anul 2020 și au fost prevăzute în mod expres categoriile de lucrări care sunt exceptate de la obținerea avizelor de mediu:

  • construirea de locuințe unifamiliale;
  • construirea de anexe gospodărești;
  • consolidări ale imobilelor existente;
  • construirea de împrejmuiri;
  • dezmembrări, comasări de terenuri.

Astfel, construirea unei case, conform reglementărilor legale actuale, nu se supune procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, dacă aceasta este o locuință unifamilială. Prin locuință unifamilială se înțelege acea locuință care adăpostește o singură familie și exclude, deci, construcțiile multifamiliale, care pot fi casele duplex, cuplate sau înșiruite sau construcțiile colective, adică blocurile.

 

???? Cine trebuie să ia avizele necesare de mediu la construirea unei case?

 

În sarcina constructorului unei locuințe unifamiliale rămâne însă obligația de a solicita punctul de vedere al autorității de mediu, care i se pune în vedere prin certificatul de urbanism eliberat în prealabil. Constructorul va depune la Agenția Județeană pentru Protecția Mediului (APM) o notificare, care va cuprinde documentația de avizare întocmită de arhitect și care prezintă impactul pe care construcția îl are asupra mediului. Ca urmare a depunerii notificării și dacă APM constată că într-adevăr nu există un impact asupra mediului, se va emite punctul de vedere, care se completa dosarul de autorizare a construcției.

 

Poți citi aici și despre cum poți intabula o construcție dacă ai construit fără obținerea unei autorizații de construire. 

Leave a Comment