Poți avea mai multe joburi simultan?

Poți avea mai multe joburi simultan? Îți rămâne timp liber după ce ieși de la birou și nu știi ce să faci cu el? Sau poate ai nevoie de bani în plus? Ori pur și simplu vrei încă un job?

Află câte locuri de muncă poți să ai în același timp!

Ce prevede legea cu privire la mai multe joburi simultan?

Legea care reglementează raporturile de muncă este Codul Muncii (Legea nr. 53/2003), care prevede la art. 35 că:

Orice salariat are dreptul de a munci la angajatori diferiţi sau la acelaşi angajator, în baza unor contracte individuale de muncă, fără suprapunerea programului de muncă, beneficiind de salariul corespunzător pentru fiecare dintre acestea. Niciun angajator nu poate aplica un tratament nefavorabil salariatului care îşi exercită acest drept.

Practic, legea recunoaște dreptul oricărei persoane de a fi angajat în mai multe locuri, în același timp. Nu contează că este vorba de a fi angajat de către același angajtor.

Exemplu 1: există două contracte de muncă încheiate cu angajatorul X: unul pe post de secretar, iar altul pe post de economist.

Exemplu 2: există două contracte cu angajtori diferiți. Contractul încheiat cu angajatorul X este pentru postul de secretar. Contractul cu angajatorul Y este pentru postul de economist.

Oricum ar fi, cele două job-uri nu trebuie să se suprapună ca program, astfel încât nu poți să semnezi două contracte de muncă în mod valid, dacă ambele te obligă să te prezinți la muncă de la ora 8:30 la ora 16:30.

Totuși, există excepții prevăzute tot de lege…

cu privire la cazurile în care nu este permis să se cumuleze mai multe job-uri. Este vorba despre „situaţiile în care prin lege sunt prevăzute incompatibilităţi pentru cumulul unor funcţii“, cum ar fi în cazul parlamentarilor, care nu pot deține și funcția de salariat, și pe cea de deputat sau de senator în același timp. 

Dar este permis să muncești 24/7?

Desigur că… nu! Chiar dacă am vrea să avem 3 job-uri, fiecare cu un program de 8h/zi , astfel încât să ne ocupăm toate cele 24h din zi cu muncă, tot Codul Muncii prevede că „[d]urata maximă legală a timpului de muncă nu poate depăşi 48 de ore pe săptămână, inclusiv orele suplimentare.“. Art. 114 din Codul Muncii instituie o măsură de protecție socială, pentru ca orice persoană care dorește să aibă mai multe locuri de muncă să aibă, totuși, și perioade de odihnă.

Tot art. 114 prevede și excepțiile de la limita de 48h/săptămână, dar doar pe o perioadă limitată și numai în cazuri justificate. Se poate depăși limita maximă de 48h/săptămână dacă (i) timpul de muncă este repartizat inegal (de exemplu, 60h în prima săptămână din lună, 30h în a doua săptămână din lună etc.), dar media media orelor de muncă, calculată pe o perioadă de referinţă de 4 luni calendaristice, nu depăşește 48h/săptămână sau dacă (ii) din motive obiective, tehnice sau privind organizarea muncii, contractele colective de muncă pot prevedea derogări de la durata perioadei de referinţă dar pentru perioade de referinţă care în niciun caz să nu depăşească 12 luni.

Însă ce se întâmplă dacă ai sub 18 ani și vrei mai multe joburi simultan?

Pentru minori există un regim special; nu se aplică art. 114, ci art. 112 din Codul Muncii, care prevede că „în cazul tinerilor în vârstă de până la 18 ani durata timpului de muncă este de 6 ore pe zi şi de 30 de ore pe săptămână.“. De la această limită maximă de 30h/săptămână nu se poate deroga. Cu atât mai mult, minorii nu pot presta nici muncă suplimentară ori muncă de noapte.

Leave a Comment