Pentru a înțelege cum se scrie o plângere prealabilă în administrativ, trebuie întâi să discutăm despre ce este una și la ce ne ajută. 

????️ Ce este o plângere prealabilă în administrativ? 

Plângerea prealabilă este cererea prin care se solicită unei autorități publice sau instituții publice care a emis un act administrativ, să-l retragă sau să îl modifice. 

????️ Cine ne spune ce este o plângere prealabilă în administrativ?

Cu privire la acest aspect, ne lămurește chiar Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004. Art. 2 Semnificația unor termeni, lit. j) definește plângerea prealabilă drept cererea prin care se solicită autorităţii publice emitente sau celei ierarhic superioare, după caz, reexaminarea unui act administrativ cu caracter individual sau normativ, în sensul revocării sau modificării acestuia;

????️ Pentru ce este necesară o astfel de plângere prealabilă în administrativ?

Când te simți vătămat într-un drept al tău sau într-un interes legitim printr-un act administrativ emis de acea autoritate publică, ori prin faptul că nu a răspuns în termenul legal unei cereri ori a oferit un răspuns nejustificat, trebuie să formulezi o plângere prealabilă. Plângerea prealabilă este un pas obligatoriu înainte de a ataca actul administrativ/ refuzul autorității la instanța de contencios administrativ. 

Practic, dacă faci o cere în contencios administrativ, adică dacă pornești un litigiu cu autoritatea publică și nu ai parcurs procedura plângerii prealabile, instanța îți va respinge cererea. 

????️ Care este rolul ei? 

Legiuitorul a impus obligația parcurgerii procedurii plângerii prealabile pentru a se asigura că nu ajunge în instanță orice dispută cu autoritățile publice care s-ar putea soluționa amiabil. Din acest motiv, procedura plângerii prealabile se mai numește și procedura grațioasă. 

????️ Ce ar trebui să cuprindă o astfel de plângere prealabilă în administrativ? 

Întâi vom enumera ce îți recomandăm noi să cuprindă o astfel de cerere și apoi vom lua fiecare punct în parte și îți vom explica. Astfel, plângerea ta prealabilă ar trebui să conțină:

 

  • datele tale de identificare
  • datele autorității publice
  • situația de fapt 
  • prevederile legale pe care se întemeiază plângerea

????️ Datele de identificare ale petentului, adică ale tale

Prin datele de identificare ar trebui să înțelegi datele tale din buletin/ cartea de identitate. Ar trebui să menționezi obligatoriu numele și prenumele, adresa, CNP-ul, seria și numărul cărții de identitate, precum și datele de contact, telefon, adresă de email. 

????️ Datele autorității publice

Prin datele autorității publice, ar trebui să înțelegi numele acesteia și sediul unde își desfășoară activitatea. 

????️ Situația de fapt

Prin intermediul situației de fapt trebuie să explici autorității ce s-a întâmplat. Acest pas nu este unul standardizat, totuși poți încerca să atingi câteva puncte: 

  • Asigură-te că ceea ce ai scris este lizibil;
  • Încearcă să stabilești o ordine cronologică a ceea ce s-a întâmplat;
  • Rămâi la subiect și nu divaga explicațiile 

????️ Prevederile legale pe care se întemeiază 

În secțiunea prevederilor legale ar trebui să menționezi textele de lege pe care îți întemeiezi cererea. Majoritatea prevederilor legale pe care poți întemeia cererea le poți găsi în Legea contenciosului administrativ. Totuși, acestea mai pot fi regăsite și în cadrul legilor speciale, în funcție de problema concretă cu care te confrunți. 

???? Ce faci dacă nu primești un răspuns la plângerea prealabilă?

Dacă nu primești un răspuns în termenul legal la plângerea prealabilă sau dacă plângerea ta a primit un refuz nejustificat, te poți adresa instanțelor de contencios administrativ.