practica

Litigii civile și Comerciale

Dreptul familiei | Succesiuni | Uzucapiune | Răspundere Civilă

Litigii civile și comerciale

Strategie. Structură. Pledoarii.

Pe rolul instanțelor civile din România se dispută peste 2.000.000 de dosare anual. Deși nu sunt plăcute, litigiile judiciare sunt inevitabile în viața socială.

 

În cei peste 6 ani de practică a avocaturii de top, ne-am axat pe asistarea și reprezentarea clienților în fața instanțelor de judecată, oferind servicii în aria litigiilor civile și comerciale.  

Dosare Gestionate

Litigii de drept contractual, incluzând litigii între societăți comerciale privind neexecutarea contractelor și executarea necorespunzătoare a contractelor.

Litigii de drept contractual privind recuperarea împrumuturilor acordate cu și fără contract.

Litigii de drept contractual privind divergențe între cumpărători unor imobile și dezvoltatorii imobiliari (vânzători);

Ordonanță de plată pentru neachitarea la timp a facturilor în cadrul relațiilor comerciale;

Litigii privind proprietatea, precum gestionarea dosarelor având drept obiect constatarea uzucapiunii, grănițuirea, revendicarea imobiliară ș.a.

Litigii de dreptul familiei, precum: desfacerea căsătoriei din culpa exclusivă a pârâtului, cu obținerea de daune morale, exercitarea autorității părintești exclusive, stabilirea pensiei de întreținere pentru copii, stabilirea domiciliului copiilor, stabilirea unui program de vizită;

Ordonanțe președințiale în dreptul familiei pentru suplinirea acordului celuilalt părinte privind decizii precum părăsirea țării alături de minor, eliberarea actelor de stare civilă ș.a.

Proceduri de asistența și reprezentare juridică în cadrul executării silite, litigii privind contestarea executărilor silite.

Litigii privind răspunderea civilă delictuală pentru cazuri precum: culpa medicală (malpraxis medical), distrugerea bunurilor unei alte persoane când fapta nu reprezintă infracțiune, inundații între vecini, incendii ș.a.

Litigii privind protecția consumatorului;
Litigii privind dreptul concurenței;

Your questions answered

Întrebări comune

Onorariile sunt flexibile în funcție de obiectul litigiului. Onorariul pentru consultanță juridică în probleme civile este de 100 Euro + TVA (119 Euro). 

Onorariile în litigiile contractuale au în vedere valoarea contractului, onorariul minim fiind de 1000 Euro (TVA inclus)

Onorariile în litigiile de dreptul familiei sunt de obicei între 700 și 1000 Euro (TVA INCLUS) depinzând de dificultatea litigiului. 

Onorariile în litigiile privind răspunderea civilă delictuală variază în funcție de fapta ilicită, acestea începând cu 1000 Euro (TVA inclus);

Onorariile în cadrul dosarelor de executare silită variază în funcție de valoarea executării, acestea începând de la 700 Euro (TVA inclus)

Onorariile în dosarele privind protecția consumatorului și dreptul concurenței sunt stabilite în funcție de specificul speței. 

Onorariile sunt cu titlu strict orientativ, un preț complet poate fi comunicat doar după studierea speței și formularea strategiei.

Durata procesului civil variază în funcție de obiectul acestuia. 

Ordonanțele președințiale pot dura între câteva zile și 1-2 luni, în funcție de urgența invocată.

Dosarele de dreptul familiei și cele privind răspunderea contractuală durează în medie 6 – 12 luni.

Dosarele care necesită expertize, precum dosarele de partaj, succesiuni și răspundere civilă delictuală durează în medie 12 – 18 luni. 

Durata proceselor este variabilă însă aceasta poate fi influențată prin întocmirea completă și corectă a documentelor încă de la început.

 

 

  1. Consultanța: înainte de a începe procesul îți putem spune dacă ar trebui să începi procesul, în primul rând. Analiza șanselor de reușită nu este absoluta, dar pe baza experienței noastre și a sutelor de dosare gestionate îți putem prezenta cu o probabilitate ridicată soluțiile pe care instanța urmează să le dispună. 
  2. Întocmirea dosarului: îți vom explica strategia în dosar, riscurile și posibilitațile iar apoi vom redacta cererea de chemare în judecată, întâmpinarea sau documentul de care ai nevoie. Le vom depune alături de înscrusrile relevante pentru cauza ta.
  3. Reprezentare în fața instanțelor: prezența în fața instanței de judecată este intimidantă pentru majoritatea persoanelor. Fie că îți dorești să participi sau nu la proces, noi vom fi la fiecare ședință de judecată pentru a îți apăra interesele. 

Contactează-ne

Adresa

Bvd. Mircea Vodă, nr. 44, bl. M17, et. 5, ap.22, București, Sector 3

Telefon

0726279716