fbpx

Dreptul pacientului de a fi informat

Un caz frecvent de malpraxis medical este cauzat de încălcarea dreptului pacientului de a fi informat în mod complet și corect asupra afecțiunilor medicale, posibilităților de tratament și conduitei necesare pe care trebuie să o adopte.

3

Dreptul de a fi informat al pacientului: întinderi și limitări legale.

Pacientul are dreptul de a fi informat  asupra serviciilor medicale disponibile, precum și asupra modului în care le poate utiliza, astfel încât alegerea tratamentului/intervenției medicale să fie făcută în cunoștință de cauză;

Pacientul are dreptul de a fi informat asupra tuturor regulilor și obiceiurilor (de comportament/alimentație etc.) pe care trebuie să le respecte pe durata spitalizării, dar și pe durata recuperării medicale;

Pacientul are dreptul de a fi informat asupra:

  • stării de sănătate actuale, astfel încât să cunoască riscurile la care se supune și să poată cântări necesitatea unei intervenții medicale;
  • intervențiilor medicale propuse și a alternativelor, astfel încât să poată alege informat modalitatea de tratament/intervenție medicală, în contextul in care există mai multe opțiuni posibile;
  • riscurilor intervențiilor medicale, astfel încât pacientul să poată pună în balanță beneficiile aduse de o intervenție medicală raportat la riscurile la care se supune;
  • riscurilor neefectuării tratamentului/intervențiilor sau nerespectării indicațiilor medicale (care, de asemenea, sunt obligatorii spre informarea pacientului).
  • datelor privind diagnosticul și pronosticul intervențiilor medicale/tratamentului medical, respectiv șansele de reușită ale acestuia și modalitățile în care se va desfășura.

Pacientul are dreptul de a fi informat într-un limbaj ușor de înțeles raportat la educația și pregătirea acestuia,  minimizând terminologia de specialitate, printr-o adresare respectuoasă.

Cu acordul pacientului (pe care medicul este obligat să îl ia încă de la internare), atât rudele cât și prietenii pacientului pot fi informați cu privire la starea pacientului, diagnostic, pronostic și intervenții medicale.

Pacientul are dreptul de a cere și a primi un rezumat scris al investigațiilor, diagnosticului, tratamentului, îngrijirilor acordate pe perioada spitalizării și, la cerere, o copie a înregistrărilor investigațiilor.

Așadar, în momentul în care unui pacient i se ia consimțământul informat, în prealabil medicul trebuie să parcurgă pașii anterior menționați.

 

În cazul în care pacientul nu este informat cu privire la aspectele de mai sus, informare ce trebuie făcută în scris și pacientul trebuie să aibă timpul necesar să înțeleagă informația (dar și posibilitatea de a cere a doua opinie), consimțământul pacientului nu poate fi considerat valabil.

Ai nevoie de mai multe informații?

Scrie-ne sau contactează-ne telefonic!

Leave a Comment