practica

Real Estate & Construction

Drept Imobiliar, Urbanism și Construcții

Real estate & Construction

Soluții. Soluții. Soluți

Practica noastră de litigi se întrepătrunde cu consultanța juridică în domeniul Real Estate & Construction, atât pentru societățile ce au ca obiect de activitate dezvoltarea imobiliară cât și pentru persoanele fizice care întâmpină probleme de urbanism.

Dosare Gestionate

• Dosarelele penale: construirea fără autorizație în zone protejate ș.a.;

• Dosare civile:
o Drept contractual: redactarea și verificarea contractelor încheiate cu privire la tranzacțiile imobiliare, due dilligence privind oportunitatea și riscurile unei investiții imobiliare cu ocazia încheierii contractelor;
o Litigii civile: rezilierea promisiunilor de vânzare-cumpărare și recuperarea prejudiciului cauzat; litigii privind vicii ascunse ale imobilelor cumpărate și alte neconformități; litigii privind suplinirea acordului la încheierea contractelor de vânzare cumpărare;

• Dosare administrative:
o Intrarea în legalitate a construcțiilor ridicate/modificate fără autorizație de construire sau cu depășirea acesteia;
o Obținerea autorizației de construire pentru noi construcții;
o Anularea autorizațiilor de construire pentru construcțiile ridicate cu încălcarea normelor de urbanism;

Your questions answered

Întrebări comune

Onorariile sunt flexibile în funcție de obiectul litigiului. Onorariul pentru consultanță juridică în probleme civile este de 100 Euro + TVA (119 Euro).

Serviciile oferite sunt cele privind consultanța juridică în procesele privind achiziții imobiliare și încheierea contractelor din acest domeniu.

Oferim reprezentare, de asemenea, în dosarele de drept civil, penal și administrativ în legătură cu domeniul urbanismului și al construcțiilor.

Pentru programarea unei consultanțe este necesar să ne contactați completând formularul de mai jos. 

Contactează-ne

Adresa

Bvd. Mircea Vodă, nr. 44, bl. M17, et. 5, ap.22, București, Sector 3

Telefon

0726279716