În articolul "Autoritate părintească. Cum se stabilește domiciliul minorului?"ale acestuia în natură, asigurându-i cele necesare.

Din moment ce părintele rezident participă la creșterea și îngrijirea minorului în natură (îi face de mâncare, îi calcă, îi dă bani de buzunar, îi plătește consumul la facturi ș.a.), părintele nerezident de asemenea este obligat să participe la creșterea, educarea și îngrijirea minorului printr-o pensie de întreținere.

Pensia de întreținere

Pot plăti pensia de întreținere în natură?

Conform dispozițiilor articolului 530 alin. (1) din Codul civil „Obligaţia de întreţinere se execută în natură, prin asigurarea celor necesare traiului şi, după caz, a cheltuielilor pentru educare, învăţătură şi pregătire profesională.”

Asta înseamnă nu doar că poți plăti pensia de întreținere în natură ba, mai mult, aceasta este regula (din punct de vedere legal) atunci când vine vorba de plata pensiei de întreținere (pensia alimentară, cum este cunoscută în limbaj curent)

Cu toate acestea, în practică, rareori pensia alimentară este stabilită în natură (și, nici eu nu recomand clienților să se înțeleagă astfel) din mai multe motive:

  1. este greu ca părintele nerezident să anticipeze nevoile minorilor, cu atât mai mult cu cât acestea se schimbă;
  2. Obligă părinții să comunice constant și să se înțeleagă ceea ce uneori este aproape imposibil;
  3. Este greu de executat în caz de neîndeplinire de bună voie;

Astfel, îndrumarea mea este să stabiliți pensia de întreținere prin echivalent bănesc.

Dacă totuși doriți să stabiliți pensia de întreținere în natură, vă recomand articolul acesta: Pot plăti pensia de întreținere în natură? Cum o stabilești eficient!

 

Pensia alimentară prin echivalent bănesc

Pensia de întreținere prin echivalent bănesc poate fi în cuantum variabil, respectiv procentual din veniturile nete ale părintelui nerezident sau într-un  cuantum pecuniar fix.

Privind cuantumul fix este destul de ușor de determinat pensia de întreținere în sensul că fie părțile se înțeleg asupra unei sume  lunare fie instanța determină la cererea uneia dintre părți o sumă fixă lunară.

Cuantumul variabil depinde numărul de copiii, părintele nerezident fiind obligat să plătească ¼ din venit în cazul în care are un singur copil în întreținere; 1/3 din venit în cazul în care are doi copii în întreținere; ½ din venitul net în cazul  are în întreținere 3 sau mai mulți copii.

Totodată, pe parcursul vieții copilului, până la împlinirea vârstei de 26 de ani (dacă acesta este în continuarea studiilor) obligația de întreținere trebuie executată, poate fi majorată sau poate fi micșorată.

Majorarea pensiei de întreținere în instanță

Achitarea pensiei de întreținere este o obligație unilaterală ce se desfășoară prin prestații succesive pe o perioadă mare de timp, fiind afectată de un termen prestabilit.

Înainte să te sperii de terminologia juridică, lasă-mă să îți explic.

Pensia de întreținere este datorată pe o perioadă foarte lungă de timp, mai exact între 1 și 26 de ani  iar situația de fapt se poate schimba în această perioadă in mod substanțial.

La momentul în care se stabilește pensia alimentară sunt avute în vedere nevoile minorului dar și situația financiară a debitorului pensiei de întreținere, adică a părintelui care nu locuiește cu copilul.

În cazul în care pensia de întreținere este stabilită procentual, în general, nu există motive de majorare a acesteia dat fiind că odată cu creșterea veniturilor părintelui nerezident  va crește, în mod evident, și cuantumul pensiei de întreținere.

Problema apare în contextul în care cuantumul pensiei de întreținere este unul fix iar, de obicei, un cuantum fix este stabilit prin acordul părților (la notar) ceea ce nu recomand.

Spre exemplu, să presupunem că în  luna ianuarie a anului 2014 tu și partenerul tău v-ați despărțit, iar acesta avea salariul minim pe economie, care la acel moment era 850 lei. Pentru a fi echitabil, ați stabilit ca acesta să achite 200 de lei, adică aproape ¼ din venitul acestuia.

La acest moment, salariul minim pe economie este 1524 lei. Dar, să presupunem că părintele nerezident are un salariu de 4000 de lei, deoarece în ultimii 7 ani a avansat profesional.

Ei bine, deși salariul acestuia a crescut în mod substanțial (și prețurile la alimente, îmbrăcăminte ș.a. de asemenea) pensia de întreținere încă se raportează la venitul din  momentul stabilirii acesteia, respectiv 200 de lei.

Pentru a putea face față nevoilor minorului și pentru că părintele nerezident are posibilitatea financiară poți face în instanță o cerere de majorare a pensiei de întreținere.

Conform textului legal „Dacă se iveşte o schimbare în ceea ce priveşte mijloacele celui care prestează întreţinerea şi nevoia celui care o primeşte, instanţa de tutelă, potrivit împrejurărilor, poate mări sau micşora pensia de întreţinere sau poate hotărî încetarea plăţii ei.”.

Asta înseamnă că tot ce este nevoie să dovedești este faptul că nevoile minorului au crescut (și poți face asta arătând cheltuielile pe care le faci cu minorul) și faptul că părintele nerezident are o situație financiară care să îi permită să plătească o pensie de întreținere majorată.

Micșorarea pensiei de întreținere în instanță

Ți-am spus că „„Dacă se iveşte o schimbare în ceea ce priveşte mijloacele celui care prestează întreţinerea şi nevoia celui care o primeşte, instanţa de tutelă, potrivit împrejurărilor, poate mări sau micşora pensia de întreţinere sau poate hotărî încetarea plăţii ei.”.

Asta înseamnă că pensia alimentară poate să fie și micșorată, nu doar majorată, în condițiile în care:

  • Nevoile minorului se micșorează - spre exemplu un minor care a avut diverse nevoie de natură medicală s-a vindecat și nu mai are nevoie de tratament;
  • Posibilitatea părintelui nerezident de a achita pensia se micșorează – spre exemplu, veniturile părintelui nerezident scad în mod semnificativ ca urmare a pierderii unui loc de muncă sau cheltuielile acestuia cresc în mod semnificativ din cauza unor probleme de natură medicală sau socială;

Un alt motiv pentru micșorarea pensiei de întreținere, de această dată a celei  stabilite procentual, este acela că  părintele rezident are încă un copil în întreținere.

Astfel, dacă la stabilirea pensiei de întreținere copilul vostru era singurul copil al părintelui nerezident, pensia a fost stabilită la ¼ din  veniturile acestuia.

În condițiile în care acesta va avea încă un copil, pensia alimentară datorată pentru doi copii este de 1/3 din venitul net al părintelui nerezident, deci copilului tău îi va reveni 1/6 din venitul acestuia.

Încetarea obligației achitării pensiei de întreținere

Obligația de a achita pensia de întreținere încetează de drept:

  • Atunci când copilul împlinește 18 ani, dacă nu își continuă studiile;
  • Atunci când copilul care a împlinit 18 ani își încetează studiile;
  • Atunci când copilul împlinește 26 de ani, indiferent că acesta își continuă sau nu studiile;

Obligația de a achita pensia de întreținere poate înceta și pe cale judiciară dacă părintele nerezident ajunge în imposibilitate de plată.

În condițiile în care încetarea obligației este temporară, din punct de vedere juridic spunem că este „suspendată obligația achitării pensiei de întreținere”.

Încă mai ai întrebări?