Cum se judecă un caz de malpraxis medical în civil?

Malpraxisul medical este un domeniu juridic complex, atât din  punct de vedere al procedurii de judecată, cât și sub aspectul dreptului substanțial, deoarece implică cunoștințe de specialitate din domeniul medical, care excedează de multe ori pregătirea instanțelor de judecată.

 

De obicei, un proces de malpraxis medical este destul de lung și anevoios, implicând un material probatoriu complex. În acest articol îți voi descrie principalii pași ai unui proces de malpraxis:

Introducerea cererii de chemare în judecată în cazurile de malpraxis medical

Orice proces civil începe cu introducerea cererii de chemare în judecată de către reclamant, în  cazurile de malpraxis medical acesta fiind pacientul care a suferit o vătămare în urma faptei ilicite a medicului.

Anterior începerii procesului ar trebui să intri în posesia documentelor medicale și să ceri o opinie de specialitate dacă într-adevăr există sau nu o culpă medicală în cazul tău.

Redactarea cererii de chemare în judecată este cel mai important pas al unui proces de malpraxis medical civil deoarece prin cererea de chemare în judecată se setează cadrul procesual pe baza căruia se va desfășura întregul proces.

Un pacient care a fost diagnosticat greșit pe baza unei radiografii a introdus cererea de chemare în judecată împotriva medicului radiolog. În realitate, medicul radiolog nu a fost cel care a stabilit diagnosticul eronat, acesta doar participând la stabilirea diagnosticului prin greșita interpretare a ecografiei.

Un client dorea să pornească o acțiune judiciară pentru lipsa tratamentului medical oferit părintelui său care, în opinia clientului, a dus la moartea pacientului. În realitate pacientul a decedat ca urmare a unor infecții nosocomiale contactate în spital.

Așadar, o cerere de chemare în judecată pornită pe un drum greșit face un proces de malpraxis medical extraordinar de greu de câștigat.

Procedura premergătoare judecării cauzei de malpraxis medical în civil

Procesele civile, incluzându-le pe cele privind malpraxisul medical, au o procedură prealabilă denumită „procedură de regularizare”, aceasta fiind eminamente scrisă, ce conține următorii pași:

  • Înregistrarea dosarului și atribuirea numărului de dosar;
  • Verificarea conformității cererii (dacă sunt trecute datele reclamantului și ale pârâtului, dacă sunt suficiente exemplare pentru comunicare, dacă sunt indicate probele, dacă este indicată situația de fapt dedusă judecății ș.a.);
  • Stabilirea taxei de timbru și achitarea acesteia;
  • Trimiterea cererii către pârât (medicul în cauză și/sau spitalul);
  • Redactarea întâmpinării de către pârât prin care își face apărările;
  • Primirea întâmpinării de către reclamant (pacientul) și stabilirea primului termen de judecată;

Cercetarea judiciară în cazurile de malpraxis medical

La primul termen de judecată, de cele mai multe ori, se discută cererea de chemare în garanție a asiguratorului medicului.  În majoritatea proceselor de malpraxis medical, medicii cheamă în  garanție asiguratorul astfel încât dacă medicul va pierde procesul, asiguratorul să achite sumele de bani datorate cu titlu de daune materiale și morale.

La al doilea termen de judecată, de obicei, se discută probele pe care fiecare parte le-a propus. În procesele de malpraxis medicalm principalele probe discutate sunt: înscrisurile, proba cu interogatoriul părților, proba testimonială cu audierea martorilor, proba tehnică privind expertiza medico-legală. Tot la acest termen se discută și obiectivele expertizei.

Începând cu al treilea termen de judecată se desfășoară cercetarea propriu zisă a procesului civil de malpraxis medical, în sensul că vor fi ascultați martorii, vor fi luate interogatoriile, se va realiza expertiza medico-legală.  Această fază se poate desfășura într-unul sau mai multe termene.

Dezbaterile pe fond în cazurile de malpraxis medical în fața instanței civile

După administrarea completă a probatoriului, fiecărei părți i se va da posibilitatea să își susțină cauza, pacientul fiind cel care trebuie pe baza probelor administrate să dovedească culpa medicului în cazul de malpraxis medical dedus judecății.

Concluziile pe fondul cauzei, deși sunt extrem de importante, avocatul având posibilitatea prin pledoaria sa să încline balanța în favoarea clientului, rareori pot schimba cursul unui proces care a fost administrat în mod eronat încă de la început.

În cazurile de malpraxis medical, cu precădere cele civile, asistența juridică de calitate este foarte importantă pentru a maximiza șansele de succes.

Contactează-ne

Adresa

Bvd. Mircea Vodă, nr. 44, bl. M17, et. 5, ap.22, București, Sector 3

Telefon

0726279716