Atunci când mă refer la prestați compensatorie nu vorbesc de despăgubirile obținute în urma desfacerii căsătoriei (click) și nici de pensia de întreținere a fostului soț (click), pe care le tratez în articole diferite.

Prestație compensatorie

Cum obțin prestația compensatorie în urma divorțului?

Conform dispozițiilor art. 390 alin. 1 din Noul Cod Civil „În cazul în care divorţul se pronunţă din culpa exclusivă a soţului pârât, soţul reclamant poate beneficia de o prestaţie care să compenseze, atât cât este posibil, un dezechilibru semnificativ pe care divorţul l-ar determina în condiţiile de viaţă ale celui care o solicită.”, iar prin alin. 2 al aceluiași articol se instituie o condiție obiectivă, respectiv, „Prestaţia compensatorie se poate acorda numai în cazul în care căsătoria a durat cel puţin 20 de ani.”

Astfel, pentru a fi acordată prestația compensatorie trebuie să fie îndeplinite următoarele condiții:

  • căsătoria să fi durat cel puțin 20 de ani;
  • divorțul să fie pronunțat din culpa exclusivă a unuia dintre soți - pentru mai multe detalii despre culpa în desfacerea căsătoriei și care sunt cazurile privind culpa exclusivă a pârâtului, poți citi articolul Cum se stabilește culpa în procesului de divorț!
  • existența unui dezechilibrul semnificativ în condițiile de viață ale soțului nevinovat – în mod uzual este cazul în care unul dintre soți renunță la carieră pentru a se ocupa de familie, iar ulterior desfacerii căsătoriei nu are posibilitatea de a se angaja în perioada imediat următoare;

Încă mai ai întrebări?