Cum pot obține prestație compensatorie în urma divorțului?

Atunci când mă refer la prestați compensatorie nu vorbesc de despăgubirile obținute în urma desfacerii căsătoriei (click) și nici de pensia de întreținere a fostului soț (click), pe care le tratez în articole diferite.

Prestație compensatorie

Cum obțin prestația compensatorie în urma divorțului?

Conform dispozițiilor art. 390 alin. 1 din Noul Cod Civil „În cazul în care divorţul se pronunţă din culpa exclusivă a soţului pârât, soţul reclamant poate beneficia de o prestaţie care să compenseze, atât cât este posibil, un dezechilibru semnificativ pe care divorţul l-ar determina în condiţiile de viaţă ale celui care o solicită.”, iar prin alin. 2 al aceluiași articol se instituie o condiție obiectivă, respectiv, „Prestaţia compensatorie se poate acorda numai în cazul în care căsătoria a durat cel puţin 20 de ani.”

Astfel, pentru a fi acordată prestația compensatorie trebuie să fie îndeplinite următoarele condiții:

  • căsătoria să fi durat cel puțin 20 de ani;
  • divorțul să fie pronunțat din culpa exclusivă a unuia dintre soți - pentru mai multe detalii despre culpa în desfacerea căsătoriei și care sunt cazurile privind culpa exclusivă a pârâtului, poți citi articolul Cum se stabilește culpa în procesului de divorț!
  • existența unui dezechilibrul semnificativ în condițiile de viață ale soțului nevinovat – în mod uzual este cazul în care unul dintre soți renunță la carieră pentru a se ocupa de familie, iar ulterior desfacerii căsătoriei nu are posibilitatea de a se angaja în perioada imediat următoare;

Încă mai ai întrebări?

Leave a Comment