Cum obțin ajutor public judiciar? Scutirea de la plata taxei de timbru

De multe ori când cineva întreabă „Cât costă un proces?” se referă la „Cât este onorariul unui avocat?” însă costurile unui proces implică mai mult de atât.

Unul din costurile obligatorii ale unui proces  în instanță este acela al taxei de timbru.

În cele ce urmează o să îți explic cum se calculează taxa de timbru și, cel mai important, cum poți fi scutit de taxa de timbru beneficiind de ajutor public judiciar.

Articolul conține și modele pe care le poți descărca, deci ai pachetul complet. Să începem.. 

Black Modern Business Instagram Post

Ce este taxa de timbru judiciar?

Taxa de timbru judiciar este o taxă ce se achită către stat, mai exact către direcția de taxe și impozite din cadrul Primăriei în circumscripția căreia își are domiciliul reclamantul.

Această taxă revine la bugetul de stat și este obligatorie pentru a putea demara un proces în instanță.

Cât este taxa de timbru judiciar într-un proces?

Taxa de timbru judiciar se calculează conform O.U.G. 80/2013, depinzând de materia în care este formulată acțiunea și pretențiile formulate prin acțiune. Fiecare capăt de cerere se timbrează în mod distinct.

Deoarece nu îți pot explica prin intermediul unui articol cum se calculează taxa de timbru judiciar, îți voi exemplifica taxele de timbru cu privire la majoritatea dosarelor uzuale, astfel încât să le poți calcula singur:

 • Taxa de timbru în dosarele având ca obiect sume de bani: procedura de calcul este una matematica și, dacă nu te pricepi, nu are niciun sens să îți redau dispozițiile art. 3 alin. (1) din U.G. 80/2013. Însă, din fericire, poți calcula taxa de timbru automat cu acest program, introducând doar suma solicitată.
 • Taxa de timbru în acțiunile posesorii și cele privind dezmembrăminte ale dreptului de proprietate: se calculează similar cu cele privind un drept de creanță însă suma de bază este 20% din valoarea imobilului care face obiectul acțiunii. Deci, dacă faci o acțiune privind acordarea unei servituți asupra unui teren ce costă 100.000 lei, vei calcula taxa de timbru la 20.000 lei.
 • Taxa de timbru în acțiunile de partaj judiciar: dacă vrei ă stabilești doar calitatea de coproprietar, taxa de timbru este de 50 lei. Dacă vrei doar să stabilești bunurile supuse partajului, taxa este de 3% din valoarea bunurilor. Dacă vrei să faci un proces de partaj întreg, să stabilești și să împarți bunurile, taxa de timbru este de 5% din valoarea bunurilor pe care urmează să le împarți.
 • Cererea de valoare redusă, o procedură prin care poți recupera sume mici de bani de la cei care ți le datorează: se taxează cu 50 lei, dacă valoarea cererii este sub 2000 lei sau cu 200 lei, dacă valoarea cererii este mai mare de 2000 lei, dar până în  000 lei (suma maximă admisă printr-o cerere de valoare redusă).
 • Taxa de timbru pentru o ordonanța de plată este de 200 lei în timp ce cererile de evacuare se taxează cu 100 lei;
 • Taxa de timbru pentru ordonanța președințială este de 20 lei, dacă obiectul este neevaluabil în bani (spre exemplu, cele privind măsurile luate față de minor). Taxa de timbru pentru ordonanța președințială al cărui obiect este evaluabil în bani este fie de 50 lei, dacă valoarea obiectului este mai mică de 2000 lei, fie 200 lei dacă valoarea obiectului este mai mare de 2000 lei.
 • Taxa de timbru pentru acțiunile pentru acordarea despăgubirilor pentru daune morale ca urmare a vătămării onoarei, demnității sau reputației unei persoane este de 100 lei.
 • Taxa de timbru pentru acțiunile privind acordarea despăgubirilor pentru vătămări aduse integrității fizice, inclusiv, taxa de timbru pentru acțiunile civile de malpraxis medical, este de asemenea de 100 lei.
 • Taxa de timbru pentru acțiunile privind protejarea unor drepturi nepatrimoniale este de 100 de lei.
 • Taxa de timbru pentru o acțiune în grănițuire este de asemenea de 100 lei, însă, dacă se solicită și revendicarea unei porțiuni de teren, la aceasta se va adăuga și taxa de timbru pentru acțiunea în revendicare.
 • Taxa de timbru pentru cererea de repunere a părților în situația anterioară în urma anulării, rezilierii sau desființării unui act juridic, este de 50 lei, dacă valoarea actului nu depășește 5000 lei sau 300 lei, dacă valoarea actului depășește 5000 lei.
 • Taxa de timbru pentru încuviințarea executării silite este de 20 lei, aceasta fiind distinctă de onorariul executorului judecătoresc;
 • Taxa de timbru pentru contestația la executare se calculează în funcție de valoarea executării silite (poți folosi programul acesta) însă taxa nu poate depăși suma de 1000 lei, indiferent de valoarea contestată. Dacă executarea silită nu e evaluabilă în bani, taxa de timbru este de 100 lei.
 • Taxa de timbru pentru întoarcerea executării silite este de 50 lei, dacă valoarea actului nu depășește 5000 lei sau 300 lei, dacă valoarea actului depășește 5000 lei, în timp ce taxa de timbru pentru suspendarea executării silite este de 50 lei, la care se adaugă și cauțiunea de 10% din suma executată.
 • Taxa de timbru pentru înregistrarea partidelor politice, asociațiilor și alte cereri privind înregistrarea modificarea, dizolvarea persoanelor juridice recunoașterea dreptului de brevet și alte acțiuni privind drepturile de autor se taxează între 100 și 300 lei.
 • Taxa de timbru pentru divorț este 100 lei iar taxa de timbru pentru divorțul prin acord este 200 lei. Măsurile cu privire la minorii rezultați din căsătorie nu se taxează suplimentar.
 • Taxa de timbru pentru măsurile privind minorii din afara căsătoriei sau modificarea măsurilor cu privire la minori se taxează cu 20 lei/capăt de cerere. Poți vedea care sunt măsurile ce pot fi luate cu privire la minori în articolul acesta.

Probabil am acoperit majoritatea domeniilor importante în care se stabilesc  taxele de timbru judiciar.

Pe lângă acestea mai sunt taxele de timbru privind incidente procedurale (strămutare, recuzare ș.a.), taxele de timbru pentru plângerile contravenționale, taxele de timbru în materie de carte funciară ș.a., taxele variind între 20 și 100 lei.

Cum plătesc taxa de timbru?

Există mai multe moduri în care poți plăti taxa de timbru judiciar în contul Direcției de Taxe și Impozite Locale, respectiv:

 • Poți intra pe ghiseul.ro, unde poți achita taxele de timbru pentru majoritatea localităților din țară;
 • Poți achita taxa de timbru la Poșta Română, fie direct, fie prin mandat poștal, caz în care vei achita un supliment de 5 lei;
 • Poți achita taxa de timbru la CEC Bank;
 • Poți achita taxa de timbru la Direcția de Taxe și Impozite Locală, la ghișeu (în unele sectoare din București plata se poate face inclusiv la tonomatele destinate plății taxelor și impozitelor).

Cum pot fi scutit de plata taxei de timbru judiciar?

După o lunga introducere am ajuns în punctul în care îți explic exact cum poți fi scutit de plata taxei de timbru judiciar și cum poți obține ajutorul public judiciar.

Deoarece dreptul privind liberul acces la justiție trebuie să fie garantat de către stat, în condițiile în care o persoană nu are veniturile necesare pentru achitarea taxelor de timbru, acesta poate beneficia de ajutorul public judiciar.

Ce este ajutorul public judiciar?

Ajutorul public judiciar este o facilitate ce poate fi acordată în cazul în care o persoană nu are suficienți bani încât să poată să achite taxa de timbru judiciar.

Ce e drept, ajutorul public judiciar se poate acorda și cu privire la alte cheltuieli, cum ar fi prin desemnarea unui avocat din oficiu, însă  nu face subiectul prezentului articol. Să ne concentrăm pe ajutorul public judiciar privind scutirea taxei de timbru.

Ajutorul public judiciar privind taxa de timbru se poate acorda in 3 modalități:

 • Scutirea integrală de la plata taxei de timbru dacă, în ultimele două luni anterioare formulării cererii, venitul familiei net (adică după scăderea cheltuielilor) se situează sub 300 lei/membru de familie;
 • Reducerea taxei de timbru judiciar cu 50% dacă, în ultimele două luni anterioare formulării cererii, venitul familiei net (adică după scăderea cheltuielilor) se situează sub 600 lei/membru de familie;
 • Eșalonarea plății taxei de timbru dacă, calculând venitul net per membru de familie, rezultă faptul că reclamantul nu ar putea achita taxa de timbru fără a pune în pericol stabilitatea financiară a familiei.

Cum se formulează cererea de ajutor public judiciar?

Cel mai simplu mod este de a folosi formularul pe care îl poți descărca de aici, iar apoi să îl completezi.

Însă, de principiu, trebuie să îți scrii datele personale, calitatea în dosar și apoi să arăți care sunt veniturile tale și ale membrilor din familia ta, care sunt cheltuielile pe care le ai și care este venitul net/membru de familie.

Cererea se formulează în scris și se depune la instanța pe rolul căreia se desfășoară procesul în termen de 5 zile de la momentul în care ți s-a stabilit obligația de plată.

Ce acte am nevoie pentru ajutorul public judiciar?

Să fiu sincer,  documentele necesare depind de rigurozitatea instanței de judecată, însă am să ți le prezint pe toate, astfel încât și cel mai exigent judecător sa îți acorde ajutorul public judiciar solicitat.

Alături de cererea de chemare în judecată pe care o poți formula folosindu-te de formularul de mai sus atașat sau o poți formula singur, va trebui să depui următoarele:

 

 1. Declarațiile solicitantului

Ești nevoit să depui două declarații pe proprie răspundere:

Prima declarație pentru obținere ajutorului public judiciar vizează numărul de membrii de familie cu care te gospodărești, veniturile acestora și persoanele pe care le ai în întreținere. Poți descărca un model pentru această declarație privind ajutorul public judiciar, aici.

Prin cea de-a doua declarație veți preciza dacă ați mai beneficiat în ultimele 12 luni anterioare formulării cererii de ajutor public judiciar sau nu. Poți descărca un model pentru această declarație privind ajutorul public judiciar, aici.

 

 1. Documentele privind realizarea de venituri;

În această gamă intră atât documentele prin care dovediți că realizați venituri cât și documentele prin care dovediți că nu realizați anumite tipuri de venituri.

Documente absolut necesare, pentru solicitant și membrii familiei acestuia (le vei depune doar pe cele care atestă veniturile voastre):

 • Adeverință de venit de la locul de muncă/fluturaș de salariu;
 • Fluturaș privind încasarea pensiilor;
 • Documente privind bursele de studiu ale copiilor, ajutoarele sociale, ajutorul de șomaj ș.a.
 • Documente privind veniturile din dividende, vânzarea de acțiuni, drepturi de autor și alte drepturi bănești cu caracter permanent.

Documente opționale, dar foarte util de depus, pentru solicitant și membrii familiei acestuia:

 • Adeverință emisă de ANAF privind veniturile cu care figurezi înscris;
 • Adeverință emisă de ANAF privind bunurile imobile (din care s-ar putea încasa chirie) deținute;
 • Adeverință emisă de ITM privind contractele de muncă încheiate;
 • Adeverință emisă de Registrul Comerțului privind funcțiile deținute în societățile comerciale;
 • Extrase de cont bancar din care să dovediți existența/inexistența unor sume de bani la momentul depunerii cererii;

 

 1. Documentele privind cheltuielile familiei

În aceasta categorie intră toate cheltuielile utile și necesare privind viața de zi cu zi a ta și a familiei tale:

 • Rate bancare;
 • Chirie;
 • Facturi privind utilitățile;
 • Facturi privind serviciile de telefonie;
 • Cheltuieli necesare de transport;
 • Întreținerea prestată persoanelor care au nevoi de aceasta: copii din altă căsătorie, părinți aflați în nevoie, fostă soție/soț;
 • Popriri pe salariu;
 • Coșul de cumpărături (bonuri de cumpărături privind mâncarea, medicamentele și alte produse de bază);
 • Cheltuieli medicale;
 • Cheltuieli privind educația ta sau a minorilor, precum cursuri de pregătire, facultate ș.a.;
 • Rate leasing;
 • Orice alte cheltuieli necesare sau utile pe care le-ați avea.
 1. Documente de stare civilă;
 • Certificatul de căsătorie;
 • Certificatele de naștere ale minorilor;
 • Certificatul tău de naștere dacă te gospodărești cu părinții;

Anexând aceste documente la cererea de ajutor public judiciar, cel mai probabil nu vei întâmpina nicio problemă în obținerea acestuia.

 

În orice caz, dacă un judecător se va gândi la ceva în plus, probabil îți va pune în vedere să îl depui, printr-o rezoluție ulterioară.

 

De ce sunt necesare atât de multe documente?

Pentru că sunt banii statului și judecătorul vrea să se asigure că cineva cu posibilități financiare nu ar profita de ei pentru a fi scutit de la plata taxei de timbru.

 

Încă mai ai întrebări?

Leave a Comment