Prin despăgubiri în urma divorțului mă refer la daune pentru prejudiciul moral suferit în urma desfacerii căsătoriei, nu la pensia de întreținere datorată fostului soț (click) și nici la prestația compensatorie (click), pe care le explic în articole separate.

Daune morale

Cum obțin daune morale în urma divorțului?

Potrivit dispozițiilor art. 388 Noul Cod Civil, Distinct de dreptul la prestația compensatorie prevăzut la art. 390, soțul nevinovat, care suferă un prejudiciu prin desfacerea căsătoriei, poate cere soțului vinovat să îl despăgubească. Instanța de tutelă soluționează cererea prin hotărârea de divorț”.

Astfel, pentru acordarea dreptului la despăgubiri trebuie îndeplinite trei condiții:

  1. divorțul să fie pronunțat din culpa exclusivă a unuia dintre soți - pentru mai multe detalii despre culpa în desfacerea căsătoriei și care sunt cazurile privind culpa exclusivă a pârâtului, poți citi articolul Cum se stabilește culpa în procesului de divorț!
  2. soțul nevinovat să fi suferit un prejudiciu – prejudiciul poate fi unul emoțional (umilința), unul fizic (spre exemplu în cazul în care divorțul se produce ca urmare a violentei domestice), unul social sau unul de imagine (în condițiile în care în urma divorțului ți se produce un astfel de prejudiciu)
  3. prejudiciul suferit să fie consecința desfacerii căsătoriei – prejudiciul trebuie să aibă ca sursă desfacerea căsătoriei. Spre exemplu, în cazul în care pe fond emoțional soțul nevinovat de desfacerea căsătoriei dezvoltă o boală autoimună.

Încă mai ai întrebări?