Cum înființezi un SRL?

Găsești aici toți pașii pe care trebuie să îi urmezi pentru a înființa un SRL simplu și fără bătăi de cap. 

????️ Pasul 1. Rezervarea de denumire

Rezervarea de denumire. Rezervarea de denumire se face la Oficiul Registrului Comerțului din județul în care urmează a fi stabilit sediul social. Rezervarea de denumire se va atașa la dosar în momentul în care toate actele sunt gata și se vor depune cu totul la Oficiul Registrului Comerțului. Este important în aceasta fază numărul de pe rezervarea de denumire, care se va menționa pe toate actele. 

????️ Pasul 2. Cartea de identitate a beneficiarului

Carte de identitate beneficiar. Este vorba despre o copie simplă a cărții de identitate pe care trebuie scris de mână oriunde în susul paginii sau în josul paginii sintagma: conform cu originalul urmat de semnătura beneficiarului societății. 

????️ Pasul 3. Actul constitutiv

Actul constitutiv. Actul constitutiv este actul principal de înființare a societății. Actul constitutiv al unui S.R.L. trebuie să prevadă în mod obligatoriu următoarele detalii:

???? datele de identificare ale primilor asociați;

???? forma (societate cu răspundere limitată), denumirea, adresa sediului social și, dacă este cazul, emblema;

???? obiectul de activitate (identificat prin codul CAEN – un obiect de activitate principal și, eventual, mai multe obiecte de activitate secundare – acestea nu trebuie să fie prestate în mod efectiv);

???? capitalul social subscris (valorea la care se obligă un asociații) şi cel vărsat (valoarea efectiv transferată către societate, în bani, bunuri mobile sau imobile), cu menţionarea aportului fiecărui asociat, în numerar sau în natură, valoarea aportului în natură şi modul evaluării, precum şi data la care se va vărsa integral capitalul social subscris, precum și numărul şi valoarea nominală a părţilor sociale, precum şi numărul părţilor sociale atribuite fiecărui asociat pentru aportul său;

???? administratorul sau administratorii societății (poate fi unul dintre asociați sau un terț, persoană fizică sau juridică);

???? contribuția fiecărui asociat la beneficii și pierderi (se exprimă procentual, calculând valoarea procentuală a contribuției fiecăruia la capitalul social);

???? sedii secundare, dacă este cazul;

???? durata societății (limitată în timp sau nelimitată);

???? modul de dizolvare.

????️ Pasul 4. Titlul pe sediu

Contract de comodat. Comodatul este un contract de împrumut de folosință cu titlu gratuit. Ce înseamnă asta? Înseamnă că poți să folosești bunul respectiv, în cazul nostru imobilul în care se va face sediul fără niciun cost. Comodatul se folosește de obicei atunci când vreți să stabiliți sediul într-un imobil pe care îl dețineți sau la o persoană apropiată. Dacă doriți să faceți sediul în altă parte contra-cost, contractul va fi de închiriere

În cazul acestui tip de contract avem două părți contractante: comodant, adică cel care primește bunul spre folosință (în cazul de față societatea în curs de constituire) și comodatar, adică cel care dă în folosință. Trebuie menționat aici că, în cazul în care bunul este proprietate comună prin căsătorie, va fi nevoie și de semnătura ambilor soți. 

????️ Pasul 5. Actul de proprietate

Actul de proprietate. Aici nu trebuie decât o copie a actului de proprietate pe care se va face aceeași mențiune ca la orice copie, respectiv: conform cu originalul și semnătura. Este important de menționat că dacă mai aveți vreo societate înființată cu sediul în imobilul respectiv, va fi nevoie și de planul cadastral al imobilului. Actul de proprietate se va anexa la contractul de comodat pentru a demonstra că cei care au semnat ca proprietari chiar sunt proprietari.

????️ Pasul 6. Cărțile de identitate ale părților contractante

Cărțile de identitate ale părților contractante. De asemenea va fi nevoie de copii simple, certificate după același model cu mențiunea conform cu originalul și semnătura. Fiecare va conforma și semna propria copie după cartea de identitate, în restul actelor va conforma și semna doar beneficiarul. Aceste copii se anexează și ele la contractul de comodat pentru a demonstra că cei din titlul de proprietate și cei care au semnat contractul sunt aceleași persoane. 

????️ Pasul 7. Declarația de administrator 

Declarația de administrator. Administratorul unic sau, după caz, fiecare administrator va depune o declarație pe proprie-răspundere, declarând că îndeplinește condițiile legale pentru deținerea calității de administrator. Administratorul unic va include în declarația sa și mențiunea faptului că este unicul organ de administrare.

????️ Pasul 8. Declarația de beneficiar real

Declarație de beneficiar real. Această declarație se va depune cu tot dosarul de înființare și va trebui redepusă anual. Este o măsură de combatere a terorismului și a spălării banilor, astfel încât cel care are societate să fie și cel care beneficiază de pe urma ei sau să se știe concret cine beneficiază.

Beneficiarul real este orice persoană fizică, fie asociat, administrator sau terț, care deține, direct sau indirect, cel puțin 20% din participațiile la formarea capitalului social.

????️Pasul 9. Declarația de asociat

Fiecare asociat va depune odată cu dosarul de înregistrare și o declarație pe proprie-răspundere, declarând că îndeplinește toate condițiile legale pentru a deține calitatea de asociat.

????️ Pasul 10. Declarație sediu fără activitate

Declarație de sediu fără activitate. Este de asemenea o declarație simplă la fel ca cele menționate mai sus, semnată și datată de tatăl tău. Prin ea se spune că nu există activitate la sediu și că activitatea societății se va desfășura oriunde altundeva în afara sediului. Prin această declarație nu mai este nevoie de acordul proprietarilor. Nu trebuie să vă panicați cu privire la ce înseamnă activitate la sediu, o oarecare activitate va fi la sediu, cum ar fi deținerea actelor societății, însă nu la asta se referă declarația. Pentru claritate menționez că, din ce mi-ați spus, obiectul de activitate va fi de montare panouri fotovoltaice, or această montare nu se va face la sediul firmei, ci unde va vrea beneficiarul contractului. La asta ne referim și noi prin această declarație, așadar ați scăpat de semnăturile de la asociația de proprietari și vecini. Dacă totuși vi le cer din Dumnezeu știe ce motive, dați un semn și va trimit eu un model pentru declarațiile lor. 

???? Felicitări, ai propria ta societate cu răspundere limitată! 

Dacă nu te descurci, poți oricând apela la un avocat sau la cineva care a mai înființat societăți. Tot procesul poate fi destul de amplu și poate dura destul de mult timp, dar nu e imposibil să îți înființezi singur propria firmă. 

 

Leave a Comment