fbpx

Ce este actul administrativ?

Pentru a înțelege ce este actul administrativ și unde ne întâlnim cu el, vom aborda atât doctrina de specialitate, cât și legislația în materia dreptului administrativ. 

????️ Care e definiția actului administrativ?

Actul administrativ este un act juridic emis în regim de putere publică, de către o autoritate sau o instituție publică, ori o instituție asimilată acestora, care se bucură de prezumție de legalitate și este supus cenzurii în fața instanțelor de contencios administrativ. 

????️ Unde putem întâlni actul administrativ?

Întâlnim acte administrative în aproape orice relație pe care o avem cu instituțiile statului. 

Spre exemplu: o hotărâre de consiliu local este un act administrativ, o autorizație de construire este un act administrativ

????️ Clasificarea actului administrativ

Clasificarea generică ne ajută să înțelegem mai bine ce este actul administrativ. În acest sens, cea mai des întâlnită clasificare este aceea de: acte administrative individuale și acte administrative normative. 

????️ Ce este actul administrativ individual?

Acte administrative individuale sunt actele emise în regim de putere publică către o persoană sau un grup de persoane determinate. Efectele unui asemenea act se produc, de principiu, doar asupra acelor persoane determinate. 

Spre exemplu: un act administrativ individual este procesul-verbal de constatare a unei contravenții

????️ Ce este actul administrativ normativ?

Actele administrative normative sunt cele care creează reguli generale și abstracte. Principala diferență este că actele normative se adresează unui număr nedefinit de persoane. Am putea spune că este o asemănare foarte mare între un act administrativ normativ și o lege, însă actele administrative au o putere inferioară legii și, de obicei, vin în completarea acesteia din urmă. 

Spre exemplu: un act administrativ normativ este o hotărâre de consiliu local/județean

????️ De ce trebuie să știi asta?

Trebuie să știi asta pentru că ai dreptul să ataci actele administrative care îți vatămă un drept sau un interes legitim, iar în funcție de tipul actului administrativ, termenele în care le poți ataca curg diferit. 

????️ Cum ataci un act administrativ? 

În principiu, înainte de a ataca un act administrativ, trebuie să formulezi o plângere prealabilă către instituția sau autoritatea publică care l-a emis. Prin plângerea prealabilă soliciți fie să retragă actul, fie să îl modifice în conformitate cu prevederile legale. Dacă vrei să citești cum se scrie o plângere prealabilă, găsești articolul nostru aici. 

După ce ai primit răspunsul la plângerea prealabilă sau a trecut termenul legal în care instituția trebuia să îți răspundă, te poți adresa instanței de contencios administrativ. Pentru acest pas, îți recomandăm să apelezi la un avocat. Dacă totuși nu faci asta, încearcă să ai în vedere dispozițiile Legii 554/2004 contenciosului administrativ.

 

Leave a Comment